ledaka

ledaka
1 ×ledãka (sen. l. ledaco) adv., ledàka 1. bloga, sunku, varginga: Ir trobos griūva jam, šeimynai ledaka, zapostą išsimist neprisiprovija RD201. Ledãka, vaikeli, tokiam šlapiam ore ganyt Srj. Per lieptą ledaka pereiti Užp. Kaip aklas, tai ledãka Krn. Tokiam sniege ledãka ir važiuot Mrs. 2. Pn bloga, koktu, šleikštu, vemti norisi: Prisivalgiau šaltų bulvių, dabar tep ledaka ant širdies Pns. Kai užvalgau, tuojau ledaka pasidaro Šmk. Tep ledàka, ka negaliu gyvęt Mrj. Labai ledãka buvo užėjus Krok. Tėvas kap tik paragav[o], tep tuojaus ledakiau pasidarė BsPIII157.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ledaka — 2 ×ledaka (plg. l. ledaka) sf. širdies pykinimas, negerumas: Jį užpuolė ledaka Krsn. Kaip tik užvalgiau tos mėsos, ir užėjo ledaka Šil. Paskiau atsiranda galvos skausmai ir ledaka, širdies pykimas P.Aviž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledakasis — ×ledakàsis sm. emph. euf. velnias, nelabasis: Mačiau nė šiokią, nė tokią žmogystą …, mislydamas, kad ledakasis, nušoviau BsMtI27. Kaukas neša gerybę iš tų žmonių, kurie su ledakaisiais neturi jokių santykių LTIII201(Bs) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledakavimas — ×ledakãvimas sm. (1) Mrk → ledakuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledakas — ×ledãkas, à (plg. l. ledaka) adj. (4), lẽdakas, à (3b) NdŽ 1. KII157, Q367, R273 niekam tikęs, blogas: Kitam geras, pats sau ledakas LTR(Krn). Velnias in tokių ledakų žmonių skūrą inlenda ir vaikščioja BsV237. Gailiai verkia mergelė, atitikus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kriaukšėti — kriaukšėti, kriaukši, ėjo J, OG348, NdŽ, Rm, kriaukšėti, i ( ėja), ėjo J 1. intr. Kos46 tarpais krenkšti negalint atsikosėti ar pravemti, žiaugčioti: Kas te kriaukši (balsu kosi)? J. Ko dabar kriaukši, ar ne į tą gerklę papuolė barščiai? Paį.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledakumas — ×ledakùmas sm. (2) 1. NdŽ → ledakas 2: Toliau jau jai neatleido jos ledakumas – jau pradėjo ta ir jauną vyrą visap kankyt Brt. 2. noras vemti; plg. 2 ledaka: Galvos sukimosi metu dažnai esti ledakumas, vėmimas ir apalpimas EncVIII906. Tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledakuoti — ×ledakuoti, uoja, ãvo intr. Mrk darytis bloga (ledaka), versti vemti: Vaikas valgė valgė uogų, dabar ledakuoja Ss. | refl.: Pavalgiau jaunų vaisių, ir dabar ledakuojasi Pc …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledeka — ×ledèka adv. Br, Pjv žr. 1 ledaka 2: Man tep ledèka, duokit rūgšties Alk. Vakar per daug obuolių suvalgiau, tai šiandie visa diena ledèka Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledekumas — ×ledekùmas sm. (2) 1. širdies pykinimas, blogumas; žr. 2 ledaka: Degtinė gerai, kada ant širdies koks ledekùmas Gs. 2. BzF134 tuštumas, nenaudingumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledoka — 1 ×ledõka adv. žr. 1 ledaka 1: Mumi ledoka gyventie Mrk. Ledõka jam bus nešt tas maišas Kkl. Koja tvinksta, eit ledoka Mlt. Toliau šnipšt – atsimint baisiai ledoka LTR(Vdn). Kad tau čia šiemet su pašaru ledoka! Trgn. Ledoka bus šiti rugiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”